Naszywki

Otrzymuje każdy członek


Otrzymuje osoba która brała 3 razy udział w nocnym strzelaniu


Otrzymuje osoba która ma 5 letni staż w stowarzyszeniu
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone